C-label kantoren

Is uw kantoor groter dan 100m2 en u wilt weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Doe dan de energiecheck via de groene button boven in het hoofdscherm. Nog geen energielabel voor uw kantoor, neem dan contact voor nader advies. 

Kantoren met een geldig label D t/m G kunnen soms zonder al te veel bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Kies een natuurlijk moment om de energiebesparende maatregelen door te voeren. U kunt hiervoor een advies inwinnen bij een Duurzaam Plus Advies. Voor grotere bouwkundige en installatie technische ingrepen kunt u een maatwerkadvies aanvragen om zo uw kantoor C-label proof te maken.

 

Maatwerk "Plus" Advies

Duurzaam Plus Advies gaat verder dan het opstellen van een energielabel. Wij kijken graag verder, hoe het energielabel te verbeteren, hoe te besparen op energiekosten, je vastgoed toekomst bestendig maken en wat zijn de subsidie mogelijkheden. Dit alles middels een Duurzaam Plus "Maatwerk" Advies. Je ontvangt ons advies met de investeringskosten afgezet tegen besparingen en terugverdientijden. Per maatregel kunnen we het actuele en het mogelijke energielabel berekenen. E.e.a. overzichtelijk verwerkt in de Duurzaam Plus Advies rekentool. Zo kun je je vastgoed, of dit nu een woning of utiliteitsgebouw is, weloverwogen duurzaam verbeteren.

VvE complexen

Duurzaam Plus Advies heeft al zijn expertise en kennis samengevoegd en een energie en duurzaamheid-aanpak ontwikkeld voor complexen van Verenigingen van Eigenaren. VvE's en VvE bestuurders zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en behoud van de waarde van de appartementen. Een maatwerkadvies geeft inzicht in alle energiebesparende mogelijkheden in relatie tot de kosten en terugverdientijden. Door de daarbij behorende maatregelen te incorporeren in het Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP), de bouwkundige en installatie technische mogelijkheden en de financiering zijn alle onderdelen van het stappenplan ingevuld en dragen zo bij dat keuzes naar de toekomst leiden naar zgn. "no regret" maatregelen.